HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


Vikten av professionell Trädfällning Stockholm

Företaget har stor erfarenhet av Trädfällning Stockholm, det är något vi har sysslat med i många år. Under denna tid har vi byggt upp en rik bank med kunskap om olika träd, deras rötter och grenar samt hur man tar bort dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Många gånger så står ju trädet i ett bostadsområde, vid en väg eller bredvid ett hus. Det finns mycket som skulle kunna hända, men som vi ser till att det inte sker.

Träd är verkligen vackra och en viktig del av både stadsmiljöer och mer lantliga bostadsområden. Men de måste hållas efter på ett korrekt sätt av flera olika anledningar. Och ibland måste man ta bort träd, fälla dem och kanske också ta bort stubben. Allt detta är ganska komplicerat och inte så lätt att göra själv. Det krävs både kunskap och utrustning för att få bort allt på bästa sätt.

Allra bästa Trädfällning i Stockholm

För att det ska fungera bättre för våra kunder så ser vi på Företaget alltid till att meddela dag och tidpunkt för trädfällning stockholm. Naturligtvis kan det uppstå oväntade förhinder, men då tar vi kontakt med en gång. Detta gör det lättare för dig att planera det hela samt se till att området runt omkring trädet är fritt.

Ibland kan det räcka med att ta bort skrymmande grenar, de kan vara farliga om de kommer allt för nära hus och ledningar. Ett stort träd med bred krona kan också ge allt för mycket skugga, och då kan Företaget hjälpa till att gallra ut dessa och ge tomten mer ljus.
Denna typ av gallring är viktig och kan göra en mycket stor skillnad för fastigheten. Gamla och torrare grenar måste också tas bort, annars kan de ramla ner om det blåser lite extra och skada någon förbipasserande. En del träd har en krona som man vill ska ha en viss form. Då beskärs trädet ofta underifrån, så att kronan når önskad höjd. Ibland kan detta behövas om folk eller trafik måste passera under träden. Företaget reducerar även kronhöjden, genom att beskära uppifrån eller på sidorna, för att minska trädets lövmassa.

Ibland får Företaget förfrågningar från folk som är rädda för att trädet ska falla över huset. Ibland inser man inte hur stort ett träd ska bli när det planteras, det är ju så litet och näpet i ganska lång tid. Faktum är dock att det är ganska ovanligt att träden faller ner över byggnader. Det kan ske om det blivit angripit av svamp eller annan sjukdom, så om man märker att trädet inte ser så friskt ut så är det alltid bäst att kontakta oss. Vi kommer och besiktigar trädet för att se dess tillstånd och kan sedan komma med förslag om det är dags för trädfällning eller inte.

Trädfällning Stockholm

Fälla träd på ett ansvarsfullt sätt

Som tidigare nämnts har Företaget all den utrustning och alla de verktyg som behövs för att nå högt upp i trädkronorna och kunna skära av de starkaste grenarna. All trädfällning görs på ett ansvarsfullt sätt, vi månar om våra medarbetare och är mycket noga med säkerheten. När vi fäller ett träd så ser vi också till att ta bort hela roten, såvida kunden inte vill behålla en del av stammen. Med en stubbfräsare så hackas roten bort och blir istället till flis som kan användas i komposten eller användas i trädgården för att förbättra marken. Om du vill kan vi alltid forsla bort den, helt enligt dina önskemål.

Kontakta oss gärna för en liten pratstund och för att höra vilka ytterligare tjänster som vi kan erbjuda. Företaget kommer gärna och besiktigar trädet för att sedan ge dig en helt kostnadsfri offert. vissa saker ingår i våra standardpriser, men det mesta kan annars beställas separat. Om du inte vill behålla trädet för att såga upp det till ved eller andra ändamål kan vi till exempel ordna med bortforsling. Det samma gäller allt ris som blir över efter en trädfällning . Företaget har bland annat nära samarbete med ett åkeri eftersom många kunder bara vill bli av med trädet och inte ha huvudvärken med att ta hand om det efteråt.

Ibland står träden så nära ett hus eller något annat att det blir svårt att fälla det rätt upp och ned. Då gör vi trädfällning Stockholm genom att kapa av det i bitar, så kallad sektionsfällning. Vi planerar det så att de kapade bitarna har en hanterbar längd och sedan tar vi ner trädet steg för steg. De avsågade bitarna förs försiktigt ner till marken så att ingenting kommer till skada. Det tar lite längre tid men är fullt möjligt och även ganska vanligt. Om du vill att vi ska kapa av trädet i en viss längd så går det bra, kanske för att de ska passa in i vedkaparen.

dintrdfllningstockholm

Trädfällning året om

Den bästa tiden för att gallra eller beskära träden är under juli och augusti månader. Under vintern så vilar trädet, och då är det inte i allt för gott skick att återhämta sig efter en beskärning utan kan lätt få ett svampangrepp eller annan sjukdom. På våren ska man absolut inte röra träden då saven rinner och det sjuder av liv i trädet. All energi de har går åt till att producera nya löv och skott.Trädfällning och beskärning av mindre känsliga träd kan dock göras året om men det ska helst inte vara så mycket kallare än 10 minusgrader.Alla Företagets medarbetare har en gedigen utbildning och erfarenhet. När de sätter igång så kan man vara säker på att trädet blir beskuret eller fällt på allra bästa sätt. De klättrar överallt och hugger i så det knakar, det är inte alltid så lätt med trädfällning i Stockholm . Vi har en stark känsla för träd och kan mycket om dem, vilket gör det lättare att komma med förslag om beskärning och fällning. Träd är så vackra, en riktig prydnad i alla trädgårdar och gatumiljöer runt om i landet. Genom att fälla vissa träd och vårda de som står kvar kommer de att kunna glädja sina omgivningar i lång tid framöver.

Läs mer
dintrdfllningstockholm

Kvalitetssäkringar & samarbetspartners

  • Logo
August 7, 2018

Vad innebär trädvård?

De två huvudtjänsterna som vi utför är trädfällning och trädvård. De flesta vet vad trädfällning innebär – men färre är insatta i vikten av trädvård. Precis […]
August 6, 2018

Tre fördelar med trädfällning

Har du ett eller flera träd på gården som du vill få bort? Anlita oss för en säker trädfällning. Kanske ska träden bort för att göra […]
July 1, 2017
dintrdfllningstockholm

Ge plats åt granen i din trädgård

En gran behöver planteras på våren. Granar behöver den tiden för att göra sig hemmastadda och kan snabbt börja att rota sig i din trädgård. Placera […]
June 14, 2017
dintrdfllningstockholm

Träden från öst

Världen är full av olika sorter av träd. Det kan vara ett svårt men dock ett nöjesfullt uppdrag att komma fram till vilket träd som passar […]
June 12, 2017
dintrdfllningstockholm

Den gamla konsten att hamla

Hamling är en gammal teknik som användes främst i de södra delarna av Sverige. Inte så mycket för att det var kultur men för att man […]