dintrdfllningstockholm
När ett träd ska falla
May 22, 2017
dintrdfllningstockholm
Träden från öst
June 14, 2017

Hamling är en gammal teknik som användes främst i de södra delarna av Sverige. Inte så mycket för att det var kultur men för att man där hade en mångfald av de lövträd som lämpar sig för hamling. Dessa är främst lind, alm och ask men kan även göras på björk och lönn.

Med hamling så beskärs träden med regelbundna mellanrum. Tanken är att nya skott ska kunna komma upp. Tidigare så ville man att träden skulle bära så mycket löv som möjligt eftersom detta användes som foder. De avskurna grenarna fick ligga på tork, med löven fortfarande på, och sedan gavs de åt djuren under vintern. En annan anledning till att hamla var så att solljuset skulle komma ner till marken.

Nutida hamling

Nu för tiden så är det inte främst av praktiska anledningar som man hamlar träden. Djuren har annat foder och även om de kanske tycker om att äta lite löv så är det vanligtvis inte huvudfödan. Istället så praktiseras hamling idag av kulturella skäl, det är ett hantverks som man vill hålla vid liv.

Trädfällning Stockholm - Trädgårdsakuten, Trädfällning & Trädgårdsarbete

De träd som hamlas får ofta en ganska speciell form. Under våren och sommaren bildas det en tät krona av löv, det ser ut som en liten boll. På vintern däremot så tappar ju trädet löven och då ser man de knotiga grenarna. Ju mer trädet beskärs, desto fler grenar och därmed löv.

Andra fördelar med hamling

Förutom det kulturella värdet så bidrar hamling till en biologisk balans och mångfald. Genom att underhålla och vårda lövträden så blir de hem till fåglar, insekter och bin. Mossor och lavar, som är en viktig del av ekobalansen, dras till dessa träd. Fladdermöss och andra varelser som tycker om håliga gamla träd har gott om plats och föda.

Eftersom trädet beskärs så växer det inte till sig så mycket. Istället är det grenarna med löv som sticker upp, för att sedan bli kala på hösten. Detta ger mer näring åt själva trädet, och många av de hamlade träden är mycket gamla. Samtidigt så blir de inte så tunga uppe på toppen. Även murkna gamla träd står emot höststormarna ganska bra för att de inte har en stor krona.

Det är därför flera fördelar med att hamla eller beskära träden regelbundet. Förutom att det är snyggt så är det en del av landets rika historia och ett sätt att ge naturen en chans att överleva.