Arborist & Trädfällare,TRÄDFÄLLNING i Stockholm

{Trädfällning, Arborist & Trädfällare i Stockholm},{Svärdvägen 21},{Danderyd},{183 22},{Sweden},{08-550 04 333}
Svärdvägen 21 183 22 Danderyd,
Phone: 08-550 04 333

Trädfällning Stockholm vårdar och utvecklar alla slags träd

Trädfällning Stockholm är din expert när du behöver utföra enkla eller ytterst komplicerade trädnedtagningar och trädfällningar. Vi utför alla arbeten med den yrkesskicklighet och varsamhet som krävs. Våra arborister som är utbildade inom trädvård och trädgård tillhör Stockholms mest erfarna och kunniga inom sitt område. Vi har alla dom certifieringar och försäkringar som krävs. Trädfällning blir nu mycket enklare när du kontaktar trädfällning.

TRÄDFÄLLNING STOCKHOLM

Våra tjänster | Trädfällning i Stockholm

Trädfällning i Stockholm rekommenderar att ni tar kontakt med oss om planerade trädfällnings uppdrag ska utföras på ett varsamt och riskfritt sätt. Du som privat person ska inte utföra dessa arbeten på egen hand, då det finns stora olycksrisker som du kan bli drabbad av. Vi brukar utföra en riskanalys innan vi börjar att fälla ned träd på din tomt eller vid offentliga platser som tillexempel parker. Då kan Trädfällning Stockholm också planera fram till vilken metod och vilka verktyg som ska användas. Det är vanligt att man skär ned trädet i olika sektioner. Då använder sig våra arborister av rep klättring eller stamklättring som gör det smidigare att komma åt dom sektionerna av trädet som ska tas bort. Vid mera komplicerade och svåråtkomliga fall kan vi använda oss av att montera upp en linbana eller bygga upp ställningar som förenklar arbetet. När trädet är alldeles i för dåligt skick för att kunna klättra upp i, brukar trädfällning använda sig av en mobilkran eller lastbilskran. Det går dessutom fortare att ta ned flera träd med en mobilkran.

Trädvård

Alla träd har behov att få trädvård. Då håller sig trädet friskare och kan växa sig ännu starkare. Trädvård bidrar också till att din trädgård kommer att bli ljusare och trädkronorna inte ser allt för vildvuxna ut. Trädfällning beskär träden så att trädets form kommer fram på ett tydligare sätt och vi strävar efter att dina träd ska bli både säkra och friska. Vi gör beskärningar som gör livet säkrare för oss människor. Det kan röra sig om döda grenar som kan orsaka skador vid lekplatser eller längs motionsslingor. Även vid trafikerade vägar kan det behövas beskärning av träd. Det är även viktigt att beskära träd som har börjat att anpassat sig in i sin miljö. Då kan man redan på ett tidigt stadium formklippa kronverket åt det håll som trädet ska växa.

Vi utför hamling av träd. Det är en urgammal metod som gjordes för att underhålla lövträd som asp, ek, rönn och alm. Det var också ett sätt för att kunna ge sina djur foder. Alla träd som har vattenskott kan med säkerhet hamlas. Men det finns träd som tar skada av denna metod, så rådfråga gärna trädfällning först. Inom trädvård ingår också att vi kan kronjustera dina träd. Då tar vi bort dom lägre sittande grenarna och då kommer ljuset att bli mera framträdande, vilket är bra om träden står kantande längs vägar. Formklippning av träd utförs efter planering tillsammans med dig som kund. Vi brukar använda oss av häcksax och sekatörer när vi formar trädet. Sedan utför även trädfällning den grundliga trädvårdsbeskärningen. Då tas döda och slitna trädgrenar bort, denna metod gör så att träden kan växa vidare och kommer på sikt att bli ett mera välmående träd. Trädfällning i skogsområden utförs av oss, men vi är noga med att inte fälla ned träd som kan skada djur och växt livet. Vid bortforsling av träd tar vi en avgift, hör efter om kostnaden på denna tjänst skulle bli aktuell för dig.

Efter att man fällt ned ett träd är det bara en stubbe kvar. Den tar vi gladeligen också bort. Hör dig för om du sen vill ha hjälp med att få bort flis som alltid blir kvar efter en stubbfräsning. Flisavfall från lövträd kan annars fungera utmärkt som extra näring till rabatten. Vi på trädfällning Stockholm vill gärna vara med i början av ett träds liv. Därför hjälper vi till med att plantera nya träd. Hör med oss vilka kostnader som blir aktuella vid att etablera nya träd. Trädfällning gör grundliga trädbesiktningar som kan fastslå om trädet har blivit drabbad av skador som röta i barken eller om grenarna har blivit angripna av svamp och insekter. Vi vet vilka åtgärder som ska tillämpas.