Trädfällning Stockholm vårdar och utvecklar alla slags träd

Trädfällning Stockholm är din expert när du behöver utföra enkla eller ytterst komplicerade
trädnedtagningar och trädfällningar. Vi utför alla arbeten med den yrkesskicklighet och varsamhet
som krävs. Våra arborister som är utbildade inom trädvård och trädgård tillhör Stockholms mest
erfarna och kunniga inom sitt område. Vi har alla dom certifieringar och försäkringar som krävs.
Trädfällning blir nu mycket enklare när du kontaktar trädfällning.

TRÄDFÄLLNING STOCKHOLM

Våra tjänster | Trädfällning pris Stockholm

Wasa Trädfällning i Stockholm rekommenderar att ni tar kontakt med oss om planerade trädfällningsuppdrag ska utföras på ett varsamt och riskfritt sätt. Du som privat person ska inte utföra dessa
arbeten på egen hand, då det finns stora olycksrisker som du kan bli drabbad av. Vi brukar utföra en
riskanalys innan vi börjar att fälla ned träd på din tomt eller vid offentliga platser som tillexempel
parker. Då kan Trädfällning Stockholm också planera fram till vilken metod och vilka verktyg som ska
användas. Det är vanligt att man skär ned trädet i olika sektioner. Då använder sig våra arborister av
rep klättring eller stamklättring som gör det smidigare att komma åt dom sektionerna av trädet som
ska tas bort. Vid mera komplicerade och svåråtkomliga fall kan vi använda oss av att montera upp en
linbana eller bygga upp ställningar som förenklar arbetet. När trädet är alldeles i för dåligt skick för
att kunna klättra upp i, brukar trädfällning använda sig av en mobilkran eller lastbilskran.
Det går dessutom fortare att ta ned flera träd med en mobilkran.

Trädvård

Alla träd har behov att få trädvård. Då håller sig trädet friskare och kan växa sig ännu starkare.
Trädvård bidrar också till att din trädgård kommer att bli ljusare och trädkronorna inte ser allt för
vildvuxna ut. Trädfällning beskär träden så att trädets form kommer fram på ett tydligare
sätt och vi strävar efter att dina träd ska bli både säkra och friska.
Vi gör beskärningar som gör livet säkrare för oss människor. Det kan röra sig om döda grenar som
kan orsaka skador vid lekplatser eller längs motionsslingor. Även vid trafikerade vägar kan det
behövas beskärning av träd. Det är även viktigt att beskära träd som har börjat att anpassat sig in i
sin miljö. Då kan man redan på ett tidigt stadium formklippa kronverket åt det håll som trädet ska
växa.

Vi utför hamling av träd. Det är en urgammal metod som gjordes för att underhålla lövträd som asp,
ek, rönn och alm. Det var också ett sätt för att kunna ge sina djur foder. Alla träd som har vattenskott
kan med säkerhet hamlas. Men det finns träd som tar skada av denna metod, så rådfråga gärna
trädfällning först. Inom trädvård ingår också att vi kan kronjustera dina träd. Då tar vi bort
dom lägre sittande grenarna och då kommer ljuset att bli mera framträdande, vilket är bra om träden
står kantande längs vägar. Formklippning av träd utförs efter planering tillsammans med dig som
kund. Vi brukar använda oss av häcksax och sekatörer när vi formar trädet.
Sedan utför även trädfällning den grundliga trädvårdsbeskärningen. Då tas döda och slitna
trädgrenar bort, denna metod gör så att träden kan växa vidare och kommer på sikt att bli ett mera
välmående träd. Trädfällning i skogsområden utförs av oss, men vi är noga med att inte fälla ned träd
som kan skada djur och växt livet. Vid bortforsling av träd tar vi en avgift, hör efter om kostnaden på
denna tjänst skulle bli aktuell för dig.

Efter att man fällt ned ett träd är det bara en stubbe kvar. Den tar vi gladeligen också bort. Hör dig
för om du sen vill ha hjälp med att få bort flis som alltid blir kvar efter en stubbfräsning. Flisavfall från
lövträd kan annars fungera utmärkt som extra näring till rabatten.
Vi på trädfällning i Stockholm vill gärna vara med i början av ett träds liv. Därför hjälper vi till med att
plantera nya träd. Hör med oss vilka kostnader som blir aktuella vid att etablera nya träd.
Trädfällning gör grundliga trädbesiktningar som kan fastslå om trädet har blivit drabbad av
skador som röta i barken eller om grenarna har blivit angripna av svamp och insekter. Vi vet vilka
åtgärder som ska tillämpas.