Tre fördelar med trädfällning
August 6, 2018

De två huvudtjänsterna som vi utför är trädfällning och trädvård. De flesta vet vad trädfällning innebär – men färre är insatta i vikten av trädvård.

Precis som alla andra växter så finns behov av att trädet vårdas för att det ska må så bra som möjligt. Det håller sig friskt längre och kan därmed även växa och bli större och starkare. På större träd innebär även trädvård att kronorna ser ljusare ut och man minskar känslan av att de är ”vildvuxna”.

Ökad säkerhet

Trädvård och trädfällning kan ske för att öka säkerheten. Det kan exempelvis handla om att ta bort större döda grenar som annars kan falla ner på förbipasserande. En annan säkerhetsaspekt är om trädet sträcker sig upp mot elledningar och därmed dra med sig dessa om det skulle falla eller en större gren gå av och falla på ledningarna.

Kronjustering

Med kronjustering menas att trädet beskärs för att kronan på trädet ska bli mer framträdande. De grenar som sitter längre ner tas bort och ljuset blir mer framträdande i trädkronan.ett-litet-hotell

Formklippning

Formklippning är trädvård som utförs i samråd med kunden för att träd och större buskar ska få den form som önskas. Här kombineras alltså både trädvård med estetisk utformning. Trädet blir finare och mår bättre – vilket gör det ännu finare i längden.

Annons: Se vilken häcksax som fått Bäst i Test av Testfakta. Jämför och hitta häcksaxar och teleskopsaxar på Häcksax.com

Hamling

Hamling är en mycket gammal metod för att underhålla olika slags lövträd. Här i Sverige utförs hamling bland annat på ek, alm och asp. Utöver trädvård skapade hamling även foder till djuren på gården förr i tiden. Idag fyller hamling däremot inte lika ofta den sistnämnda orsaken.

Hamling innebär att alla grenar beskärs på trädet inom ett regelbundet intervall. Det kan exempelvis vara vart tredje år. Istället för att enbart välja för långa eller sjuka grenar så beskärs alltså trädet helt och hållet. Detta sker på sensommaren och genomförs det korrekt skapas fler nya skott under de kommande åren.

Genom hamling skapas därmed möjligheten för trädet att skapa så många löv som möjligt. Därmed kan kronorna bli tätare och finare – och djuren få ännu mer att äta.